Svenska English
DEKRA Rail bv
Concordiastraat 67
3551 EM Utrecht
The Netherlands
www.dekra.nl

Ackrediterad för inspektioner av Dutch Council for Accreditation i enlighet med EN ISO/IEC 17020:2012, registreringsnummer: I 177, typ A.
Av nederländska ackrediteringsorganet RvA ackrediterat som organ: NB 2191. enligt EN ISO/IEC 17065:2012 registreringsnummer C666.

Chef certifiering
Armand Verweij
email: armand.verweij@dekra.com

Experter och granskare
Personal ifrån Dekra Rail bv vid behov