Svenska English

Om företaget

Vi arbetar med driftskompatibilitet på Europas järnvägar
Vanaheim AB har lång erfarenhet av kontrolluppdrag i Sverige, Finland, Norge, Polen, Estland och Lettland. Vår verksamhet baseras på ett unikt kunnande inom järnvägsområdet.
 
Vanaheim AB samarbetar med DEKRA Rail bv i bedömningsarbete. Godkännande av slutrevisionsrapporter och utfärdande av certifikat genomförs av DEKRA Rail bv. Vanaheims medarbetare har hög kompetens och mångårig erfarenhet av såväl svensk som utländsk järnväg.