Svenska English

Våra tjänster

Vi arbetar med driftskompatibilitet på Europas järnvägar
Vanaheim AB har lång erfarenhet av kontrolluppdrag i Sverige, Finland, Norge, Polen, Estland och Lettland. 
Kontrolluppdragen omfattar regelverken inom såväl EU som nationella regler.
 
Tjänster
Anmält organ - Notified Body - NoBo 
Bedömningsorgan - Assessment Body - AsBo
Oberoende granskare