Svenska English

NoBo Fordon

Vanaheim har nu blivit anmält organ även för rullande materiel

Hösten 2015 blev Vanaheim ackrediterade av SWEDAC att utföra EG-typkontroll för rullande materiel; höghastighetståg, godsvagnar och arbetsmaskiner.

EG -typkontroll av:
TSD Rullande materiel höghastighet
TSD Godsvagnar

Inklusive:
Säkerhet i järnvägstunnlar TSD